Cookie deklarasjon

1. Generelt
2. Eieropplysninger
3. Cookies
4. Hvor lang tid oppbevares cookies
5. Slik sletter du cookies og blokkerer for nye cookies
6. Hva brukes cookies til på www.nettoline.no
   6.1 Tredjeparts cookies
7. Bruk av personopplysninger
    7.1 Kontakt vedr. personopplysninger
   7.2 Beskyttelse av personopplysninger

1.Generelt

Nettoline.no respekterer ditt privatliv, innsamler og behandler derfor kun data om deg i overenstemmelse med gjeldende norske lovgivning.

Når du besøker våres nettside innsamler vi visse opplysninger om deg, om din pc eller annen enhet du benytter når du besøker nettside, samt adferd på våres nettside.

I denne cookie- og privatlivspolitikken kan du lese nærmere om de informasjoner vi samler inn, hvilke cookies vi benytter oss av til innsamling, hva vi bruker innsamlede opplysninger til og hvordan vi behandler persondata.

Du kan videre lese nærmere om hver som har adgang til innsamlede data, og hvem du skal kontakte om du har spørsmål eller innsigelser mot innsamlingen eller behandlingen av personopplysninger.

Nettoline.no har forpliktet seg til å overholde de retningslinjer for bruk av cookies og beskyttelse av privatopplysninger, som til enhver tid er vedtatt av organisasjonen minecookies.org, som er et samarbeid mellom en rekke yrkesorganisasjoner. Her vil Nettoline.no følge avgjørelser fra organisasjonens klagenemd.

Du kan les mer om organisasjonen minecookies.org på nettsiden http://minecookies.org

2.Eieropplysninger

Nettsiden http://www.nettoline.no tilbys og drives av:

Nettoline AS
Vævervej 33-35
DK – 7490 Aulum
Tlf: 96410100
Mail: post@nettoline.dk
CVR: 31599555


3.Cookies

Nettsiden Nettoline.no med underliggende sider anvender cookies til oppnåelse av de formål som er beskrevet under punkt 6. En cookies er en liten tekstfil, som lagres i din browser for å kunne gjenkjenne din pc ved tilbakevendende besøk. Cookies gjør det mulig å individualisere bruken av vår nettside, så din brukeropplevelse blir bedre. Det er ingen personlige opplysninger gjemt i våre cookies, og de kan ikke inneholde virus.

Når du benytter nettsiden Nettoline.no eller et av dens undersider, aksepterer du at nettoline.no eller en tredjepart plasserer cookies på din pc eller annen enhet du går til nettsiden med, samt at vi etterfølgende legger inn de angitte cookies.

Hvis du  ønsker å tilbakekalle dette samtykke, og du ikke ønsker å motta cookies fra Nettoline.no, kan du under punkt 5 lese hvordan du sletter allerede mottatte cookies, og hvordan du unngår å motta nye cookies.

4.Så lang tid oppbevares cookies

Alle cookies som plasseres av oss sletter seg selv etter et visst tidsrom (dette kan variere).

Vær oppmerksom på at levetiden for en cookies fornyes etter hvert besøk på nettsiden, så levetiden skal alltid beregnes fra siste besøk på nettoline.no

Du kan manuelt slette cookies plassert av oss. Du kan se veiledning under punkt 5.

5.Slik sletter du cookies og blokkerer for nye cookies

På siden http://minecookies.org/cookiehandte... kan du se en utfyllende veiledning i hvordan cookies kan slettes fra din pc eller annen enhet som benyttes på internett.

I samme veiledning kan du se hvordan du setter din internett browser opp til å ikke akseptere cookies, hvis du fremover gjerne vil unngå å motta cookies fra nettsiden. Du skal være oppmerksom på at hvis du velger å blokkere for cookies, vil bruken av våres nettside bli begrenset og ikke alle våre funksjoner vil virke.

6.Hva brukes cookies til på nettoline.no

Denne website anvender cookies til følgende formål:

Cookies anvendes på nettoline.no til å føre statistikk over antall brukere og besøkende på vår nettside. Utover dette anvendes cookies til å huske login informasjon (hvis du har angitt at du ønsker din brukerprofil husket), til trafikkanalys og til å huske valg av funksjoner på nettsiden.

6.1 Tredjeparts cookies

Utover våre egne cookies plasseres det, ved besøk på nettoline.no eller dens undersider, cookies fra tredjeparter. Nettoline.no benytter på nettsiden service fra tredjeparter, og for at denne service skal virke, plasseres og inngår disse tredjepart cookies.

Vi benytter service fra Google til bruk for statistikk om bruken av våres nettside, inkludert hvilke sider som besøkes, hvor lenge de besøkes mm. Vi benytter Google Analytics til dette formålet. Du kan velge bort bort cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gao...

Vi benytter også Twami/Sleeknote til tilbud. Denne tilbyr hurtig service vedr. tegning og tilbudsgivning.

7.Bruk av personopplysninger

Personopplysninger gis aldri til tredjepart, med mindre du selv gir tilsagt til dette. Vi samler aldri inn personopplysninger uten at du selv har gitt oss disse opplysningene ved registrering, kjøp eller deltagelse av undersøkelser m.m. Her kan det samles inn opplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, kjønn, interesser, holdninger og kjennskap til forskjellige emner m.m

Personopplysningene brukes til å gjennomføre det kjøp eller den service, som opplysningene er innsamlet i forbindelse med. Opplysningene brukes utover dette til å få et større kjennskap til deg og øvrige brukere av nettsiden. Denne bruk kan bl.a. omfatte undersøkelser og analyser som er rettet mot en forbedring av våre produkter, tjenester og teknologi, samt av innehold og reklame som er tilpasset dine interesser og hobbyer.

7.1 Kontakt vedr. personopplysninger

Hvis du ønsker adgang til opplysninger som er registrert om deg hos Nettline.no, kan du henvende deg på post@nettoline.dk eller telefon 96410100. Er det registrert feil data eller du har andre innsigelser, kan du rette henvendelse til samme sted. Du har mulighet for å få innsikt i hvilke informasjoner som er registrert på deg, og du kan komme med innsigelser mot en registrering i henhold til reglene i persondataloven.

Du kan lese mer om persondata og dine rettigheter på Datatilsynets hjemmeside https://www.datatilsynet.no/

7.2 Beskyttelse av personopplysninger

I følge persondataloven skal dine opplysninger oppbevares sikkert og fortrolig. Vi gjemmer dine personlige opplysninger med begrenset adgang, og vårt sikkerthetsnivå kontrolleres løpende for å avgjøre om våres brukeropplysninger håndteres forsvarlig og under hensynd til dine rettigheter som bruker. Vi kan allikevel ikke garantere 100 prosent sikkerhet ved dataoverføring via internettet. Det betyr at det kan være en risiko for at andre tvinger seg adgang til opplysninger, når data sendes og oppbevares elektronisk. Du gir derfor dine personlige opplysninger på eget ansvar.

Den hurtige utviklingen at internettet betyr at endringer i vår behandling av personopplysninger kan bli nødvendig. Vi forbeholder oss retten til å oppdatere og endre nåværende retningslinjer for behandling av personopplysninger. Gjør vi det, retter vi selvfølgelig dato for «sist oppdatert» nederst på siden. I tilfelle det kommer vesentlige endringer gir vi deg beskjed i form av en synlig meddelelse på vår nettside.

I det omfang det behandles personopplysninger om deg, har du i følge dataloven rett til å få opplyst hvilke opplysninger som er lagret på deg. Om det viser seg at de opplysninger eller data, som handler om deg, er uriktige eller villedende, har du rett til å kreve disse rettet, slettet eller blokkert. Du kan til enhver tid gjøre innsigelser mot at opplysninger om deg gjøres til gjenstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbakekalle til samtykke. Du har mulighet for å klage over behanding av opplysninger og data vedrørende deg. Klage gid til Datatilsynes, jf. Persondataloven §58 stk 1

100% DANSKEID KJØKKENPRODUSENT

Nettoline er en dansk kjøkkenprodusent som produserer kjøkken, bad og garderobe på egen fabrikk. Nettoline-produktene blir utelukkende solgt gjennom selvstendige forhandlere i Danmark og Norge.

Nettoline prioriterer høy produktkvalitet, eksepsjonell service og dyktige lokale forhandlere som kjenner kundenes behov og ønsker. Derfor brukes pengene heller ikke på dyre TV-reklamer – du får i stedet kjøkken, bad og garderobe for alle pengene!

Vi ser frem til å høre fra deg!
Nettoline.no - Kjøkken, Bad og Garderobe

Nettoline A/SVævervej 337490 Aulum Kontakt forhandler